DeVikti

Wivi Ingeborg Pedersen

”Barna i verden ved siden av”

Det er ikke sant hvis du ikke tror det.

Vil du være med å bryte lydmuren?

DU kan hvis du vil!

DeVikti - fordi det er nettopp det det er.

Det ER viktig!

 

Et bidrag til å bryte tabuer og tausheten samfunnet omgir seg med i forhold til incest og seksuelle overgrep / voldtekt.

DeVikti ønsker å bidra slik at alle blir bedre i stand til å snakke om og med og til å gi disse tause barna en stemme.

Barna er tause fordi vi er tause.

De lever like ved siden av deg og meg.

Når vi tier, gir det overgripere "lov" til å begå overgrep og til å finne nye ofre.

De får misbruke barna i fred.

Samfunnets taushet er overgriperens seier.

Denne tausheten koster enorme summer, det koster enorme ressurser og det frarøver mange en god barndom og et godt liv.

Det frarøver også mange liv.

 

Vil DU være med å bryte lydmuren?

DU kan det, hvis du vil!

 

 

 

 

 

Ser du ikke barnet snakker,

uten ord og uten makt.

Snakker ord som binder sammen,

smertene og hele skammen.

noens liv er ødelagt.

Hvem kan snakke barnestemmer,

kanskje du og kanskje jeg.

Vi rekker hånden ut til deg

som er ensom, trist og lei.

Kom så skal jeg tørke tåren,

kom så skal jeg vise vei.

Se jeg kan og vil og tør,

åpne sjelens smerte dør.

Vi kan sammen flytte fjellet,

vi kan være trøstens sted.

Så når tidens smerte viker,

såre hjerter finner fred.

 

wip

 

Copyright © All Rights Reserved