DeVikti

Wivi Ingeborg Pedersen

”Barna i verden ved siden av”

Det er ikke sant hvis du ikke tror det.

Vil du være med å bryte lydmuren?

DU kan hvis du vil!

Hva kan DeVikti tilby?

 

En anderledes måte å jobbe forebyggende på.

Et verktøy du kan bruke i kampen mot incest og seksuelle overgrep /voldtekt.

DeVikti viser utstilling i tekster og malerier samt filmen Ida.

Foredrag og debatt om temaet.

DeVikti kan også delta sammen med andre.

Jeg vil selv være til stede den tid utstillingen er oppe.

Erfaringer viser at de fleste som møter DeVikti, blir mer trygg slik at de blir sterkere med i kampen mot overgrep.

Tabuer og tausheten brytes ned og vi blir dermed bedre i stand til å avdekke og bekjempe overgrep og samtidig blir vi bedre rustet til å møte de som har opplevd dette.

Alt dette er også med på å forhindre nye overgrep og synliggjøre overgripere.

Kanskje overgriper også lærer noe?

 

 

Foredrag

 

DeVikti sitt foredrag med utstilling og film, har blitt vist bla på stortinget der representanter fra Redd Barna, NKVTS, Kirkens ressurssenter, SMI og politikere deltok.

Dette ble godt mottatt.

 

Andre tilbakemeldinger har vært meget positive.

Det nytter!

 

I den grad kapasiteten tilsier det, ønsker jeg å tilby foredrag /dialog.

Utstillingen og filmen er en ramme rundt dette.

 

Det fokuseres i hovedsak på å lære å snakke om og med.

Hvordan bryte tausheten?

 

Jeg snakker om overgriper og offer.

Hvordan komme ut av offerrollen?

Senskader hos barn og unge.

(de er mange og alvorlige og de griper inn i samfunnet på utallige måter)

Hva det koster å fortsette å tie.

Generelt om overgrep og samfunnets rolle.

 

 

Utstilling

 

Bilderer er i hovedsak malt av Heidi Saxegaard Eriksen og Wivi Ingeborg Pedersen og illustrerer tekster skrevet av Wivi.

 

Dette er sterke bilder og tekster. Vi vil at det skal treffe deg.

Ved å dras inn i denne verden med alle sansene, kan man bli bedre i stand til å forstå hva dette i virkeligheten er.

Når man forstår og kan føle dette, kan det bli enklere for alle å engasjere seg og bidra i kampen mot overgrep.

DeVikti ønsker å ta vekk ”skylappene” mange skjuler seg bak.

Ofte møter jeg mennesker som etter møte med DeVikti, sier:

Nå….skjønner jeg bedre.

Og det er nettopp det DeVikti vil.

 

 

 

Fototeater

 

Handler om lille Idas verden som liten.

Det handler om hennes indre kamp og veien hun måtte gå…alene.

Idas betraktninger som voksen.

Det handler om overgriperen.

Det handler om samfunnets fortielse som har vært med på å gjøre dette mulig.

 

Å bryte tausheten, er mitt viktigste budskap!

 

 

 

Hvem passer dette for?

 

Hvem sier barn ikke kan delta på utstillingen og se filmen og høre dette budskap?

 

Dette passer for alle og kanskje de aller fleste i samfunnet vårt trenger å se dette.

DeVikti åpner for dere alle sammen.

Mange fagpersoner vil holde barna ute fra denne utstillingen/foredraget.

Erfaringer viser at dette også passer for barn og unge, men da i samarbeid med voksne rundt barnet.

Jeg mener dette passer godt for skoleklasser.

Det må da selvsakt tilrettelegges slik at ledelsen i skolen, foreldre og kriseteamene i kommunen er varslet / til stede.

DeVikti vil nå ut til de ulike etater i samfunnet som ivaretar barn og unges samt voksnes behov for noen å snakke med.

 

DeVikti ønsker dere velkommen til å bli bedre kjent med alle -

”Barna i verden ved siden av”

 

Copyright © All Rights Reserved