DeVikti

Wivi Ingeborg Pedersen

”Barna i verden ved siden av”

Det er ikke sant hvis du ikke tror det.

Vil du være med å bryte lydmuren?

DU kan hvis du vil!

Hvem er DeVikti?

 

 

Wivi Ingeborg Pedersen og Heidi Saxegaard Eriksen

startet å jobbe med DeViktii 2009.

Har bygget dette opp med midler fra bla, Fritt Ord og Østfold Fylkeskommune, Rakkestad kommune og noen velvillige sponsorer.

Heidi har sin bakgrunn i politiet. Hun er kunstner og var tidligere ansvarlig for dette arbeidet sammen med Wivi.

Wivi drev pionerarbeid i Finnmark og startet Finnmarks SMI Støttesenter mot incest i 1989 og jobbet der som daglig leder i flere år.

Hun maler bilder og er forfatter av teatermanus og andre tekster.

 

DeVikti utviklet teatermanus til et fototeater spilt inn på dvd, sammen med Jo Skjønberg v/vardeteateret i Oslo og Sirius Teater v/ Inger Lise Vestby og Siv Skjønberg

og Synne Pedersen Ørka.

DeVikti vil være med i kampen mot incest/ seksuelle overgrep og voldtekt.

 

Gjennom kunst i ord og bilder og foredrag, inviteres du inn i den

verden så mange barn og unge og voksne lever i og med.

 

DeVikti drives i dag av Wivi Ingeborg Pedersen.

 

 

DeVikti er et tiltak alle i samfunnet kan dra nytte av.

Barnehager / skoler /høyskoler/ helseetaten /psykiatri /politi/ jordmødre / tannleger…

Alle trenger mer kunnskap om dette.

 

DeVikti ønsker å nå fram til ….deg!

 

Copyright © All Rights Reserved